Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van The Therapy Club (hierna tezamen vermeld als ‘de Club’). De algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2017 op ieder gebruik van de website, producten of andere diensten die worden aangeboden en op alle overeenkomsten die de Club aangaat voor het gebruik van de website, producten en diensten.

 

Door het bezoeken van de Club en de website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. De Club adviseert elke gebruiker de algemene voorwaarden vooraf te lezen. De Club zal deze algemene voorwaarden op enig moment wijzigen. Daarom raadt de Club u aan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd opnieuw te lezen.

Algemeen

 

De Club helpt mensen om emotioneel, mentaal, fysiek en spiritueel gezonder te worden. Daartoe faciliteert de Club sessies door externe hosts.


 

Beperking Aansprakelijkheid

 

 1. De Club faciliteert logistiek, marketing en verkoop van sessies die andere organisaties organiseren namens een vennootschap of als induvidu. De Club is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze sessies. Deze sessies vallen onder de aansprakelijkheid en de algemene voorwaarden van de organiserende hosts. De Club doet zelf geen onderzoek naar de voorwaarden van externe hosts.


 

Overige bepalingen


 

 1. De algemene voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen De Club en haar gebruikers en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van De Club en de algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
   

 2. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de voorwaarden, zal uitsluitend de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn. Indien de gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat De Club zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon